ок tedi уул уурхайн эмгэнэлт зургуудзурвас үлдээгээрэй