шинэ бүтээгдэхүүн нүүрсээр ажилладаг уурын зуухзурвас үлдээгээрэй