стратегийн үнэ цэнийн шинжилгээ karangan Roger W Millsзурвас үлдээгээрэй